ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πολεμιστές Κύπρου

Γνωρίζεται, ότι με τη διάταξη του άρθρου 95 του Ν.4714/20 ορίσθηκε  η  χορήγηση τιμητικής μηνιαίας ισόβιας παροχής ποσού διακοσίων ευρώ (200) σε οπλίτες πολεμιστές Κύπρου,

Δελτία Ταυτότητας Εφέδρων

Ενημερώνουμε τους Εφέδρους Αξκους οι οποίοι είναι κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Εφέδρου σε Εφεδρεία Αξκου παλαιού τύπου ( ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της 01/06/2016) ότι βάσει της

Διακήρυξη υπ. αριθ. 02/15 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προς Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Τεσσάρων (4) Ετών για την Παροχή υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής και Λουτροθεραπείας – Αεροθεραπείας σε Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ), δικαιούχων της ΔΕΠΑΘΑ.

Διακήρυξη υπ. αριθ. 02/15 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προς Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Τεσσάρων (4) Ετών για την Παροχή υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής και Λουτροθεραπείας – Αεροθεραπείας σε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ