Βεβαιώσεις

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ- ΒΑΛΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (περιόδου 1903-1914)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ- ΒΑΛΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (περιόδου 1903-1914) μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον δικαιούχο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ