ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

11/09/2020

Η ΔΕΠΑΘΑ:

Ασκεί διοικητική και οικονομική εποπτεία στις οργανώσεις (Σωματεία, Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες) των παραπάνω κατηγοριών, που στο σύνολό τους υπερβαίνουν τις 300 σε όλη τη χώρα.
·         Μεριμνά για την ηθική και υλική ενίσχυση των εφέδρων Αξιωματικών και των αναπήρων και θυμάτων όλων των κατηγοριών.
·         Εκπροσωπεί τη χώρα μας και συμμετέχει στην Επιτροπή Εθνικών Εφεδρικών Δυνάμεων – NATIONAL RESERVE FORCES COMMITTEE (NRFC), των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
·         Εποπτεύει και ρυθμίζει τη συμμετοχή των Ε.Δ. στις εορτές – τελετές – εκδηλώσεις των Εφεδροπολεμιστικών οργανώσεων που λαμβάνουν χώρα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό (Ελ Αλαμέιν – Ρίμινι – Κύπρο).
·         Εκπροσωπεί το ΥΠΕΘΑ στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή του Ν. 2643/98 που λειτουργεί στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
·         Είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την επικύρωση των Πινάκων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης καθώς και την απονομή ηθικών αμοιβών αυτών.

στη ΔΕΠΑΘΑ υπάγονται:

·         Οργανικά και Διοικητικά, τα παρακάτω ορθοπεδικά Εργοστάσια και Συνεργεία:
o   Μονάδα Εξυπηρέτησης Αναπήρων Πολέμου (ΜΕΑΠ), με έδρα την Αθήνα
o   Υπηρεσία Αναπήρων Πολέμου Μακεδονίας – Θράκης (ΥΠΑΠ/ΜΘ), με έδρα τη Θεσ/νίκη
·         Τα συγκροτούμενα και λειτουργούντα εποχιακά Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) στα Μέθανα, Αιδηψό, Λαγκαδά, Σιδηρόκαστρο και Ικαρία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ