Εγκύκλιοι

ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ & ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2013)

ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ & ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2013) Ανάπηροι & Θύματα: Αίτηση για έγκριση Λουτροθεραπείας, όπως Υπόδειγμα Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ