ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

11/09/2020

  • Χειρίζεται θέματα, που αφορούν τους παλαιούς αγωνιστές Μακεδονικού Αγώνα, Βαλκανοτουρκικού Αγώνα, Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (Α.Ν. 76/36, Ν.Δ. 4185/61) και τους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης (Α.Ν. 971/49, Ν.1285/82, Π.Δ. 379/83 όπως ισχύουν σήμερα).
  • Συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Γραφεία Εθνικής Αντίστασης των Περιφερειών της χώρας και παρακολουθεί το εν εξελίξει θέμα της αναγνώρισης αγωνιστών.
  • Εκδίδει και παραδίδει στους δικαιούχους, πιστοποιητικά αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (Ν. 1285/82) και ηθικές αμοιβές, Μετάλλιο μετά Διπλώματος (Π.Δ. 341/84).
  • Τηρεί αρχείο για τα παραπάνω και παρέχει στοιχεία (Ν. 2472/97).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ