ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟY

11/09/2020

  • Εκδίδει ταυτότητες Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου όλων των κατηγοριών, καθώς επίσης βεβαιώσεις περί της ιδιότητος των Αναπήρων Πολέμου όλων των κατηγοριών.
  • Παραπέμπει στην ΑΣΥΕ αναπήρους πολέμου όλων των κατηγοριών για την έγκριση πρόσληψης θεραπαινίδας και αλλαγή ποσοστού αναπηρίας.
  • Εκδίδει αποφάσεις διορισμού ή αντικατάστασης θεραπαινίδας αναπήρων πολέμου, όλων των κατηγοριών.
  • Διεκπεραιώνει όλη τη διαδικασία για τη λουτροθεραπεία ή αεροθεραπεία των αναπήρων και θυμάτων πολέμου.

Χορηγεί βεβαιώσεις αεροθεραπείας σε αναπήρους που εργάζονται για να λάβουν πρόσθετη άδεια προβλεπόμενη από το νόμο για τους αναπήρους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ