Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων & Αναπήρων Πολέμου

Η Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου, είναι η αρμόδια Διεύθυνση της ΓΔΟΣΥ για την εφαρμογή της νομοθεσίας της σχετικής με τους αναπήρους και θύματα πολέμου όλων των κατηγοριών, τους εφέδρους πολεμιστές  και αγωνιστές της Εθνικής αντίστασης και τους Εφέδρους Αξιωματικούς, εκτός από τη νομοθεσία που ρυθμίζει θέματα συνταξιοδότησης (Άρθρο 10 /ΠΔ 281/02)

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Πολεμιστές Κύπρου

Γνωρίζεται, ότι με τη διάταξη του άρθρου 95 του Ν.4714/20 ορίσθηκε  η  χορήγηση τιμητικής μηνιαίας ισόβιας παροχής ποσού διακοσίων ευρώ (200) σε οπλίτες πολεμιστές Κύπρου, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό Ζώνης Πρόσω, λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο το έτος 1964 στην Τυληρία και τη Λευκωσία, το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου και από την 20η Ιουλίου έως και την 20η Aυγούστου 1974 στην Κύπρο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Επικοινωνία

Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561

Επικοινωνία

Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ