Ταυτότητες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΚΩΝ

Όλοι οι Έφεδροι σε Εφεδρεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι εκτός των τάξεων του ενεργού Στρατού και εγγράφονται

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

Αίτηση Αντίγραφο πράξης κανονισμού συντάξεως του Γ.Λ.Κ. Απόκομμα επιταγής συντάξεως τελευταίου τριμήνου του Γ.Λ.Κ. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Για την περίπτωση επανέκδοσης ταυτότητας, λόγω

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ