Δελτία Ταυτότητας Εφέδρων

11/09/2020

Ενημερώνουμε τους Εφέδρους Αξκους οι οποίοι είναι κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Εφέδρου σε Εφεδρεία Αξκου παλαιού τύπου ( ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της 01/06/2016) ότι βάσει της Υπουργικής Απόφασης Φ.493/1/157718/04 Μαϊ 16 (ΦΕΚ 1415τΒ’/2016) τα παραπάνω δελτία καθίστανται άκυρα, δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν (π.χ. για είσοδο σε Στρατιωτικές Λέσχες) , αποτελούν δε στρατιωτικά έγγραφα και οι κάτοχοι τους οφείλουν να τα παραδώσουν στην εκδίδουσα Αρχή (ΔΕΠΑΘΑ) μέσω των Συνδέσμων Εφέδρων Αξκων (ΣΕΑΝ). Όσοι επιθυμούν να εκδώσουν νέο Δελτίο Ταυτότητας Εφέδρου σε Εφεδρεία Αξκου παρακαλούνται όπως απευθύνονται στους κατά τόπους ΣΕΑΝ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ