Επιδόματα

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το επίδομα Αεροθεραπείας, που θα εγκριθεί κατά το έτος 2013, θα καταβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών όπως παρακάτω : Όσοι λαμβάνουν Επίδομα Φυματικού ή Νόσου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ