ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

11/09/2020

  • Είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που αφορούν τους έφεδρους σε εφεδρεία Αξκούς, τους Συνδέσμους Εφέδρων Αξιωματικών Νομών (ΣΕΑΝ) και την Ανώτατη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ).
  • Εκδίδει ταυτότητες Εφέδρων Αξκών.
  • Διαχειρίζεται θέματα που αφορούν στην εκπροσώπηση της χώρας μας στην Επιτροπή Εθνικών Εφεδρικών Δυνάμεων – NATIONAL RESERVE FORCES COMMITTEE (NRFC), των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

http://www.apoea.org.gr για την ΑΠΟΕΑ

https://www.act.nato.int/nrfc για την NRFC

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ