ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

11/09/2020

  • Χειρίζεται θέματα Εφέδρων Πολεμιστών και Αναπήρων και την αποκατάσταση αυτών βάσει του Ν. 2643/98, με την έκδοση βεβαίωσης διορισμού μέσω ΟΑΕΔ.
  • Εκπροσωπείται στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή του Ν. 2643/98, που λειτουργεί στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το Δντη της Διευθύνσεως ή τον αντικαταστάτη του.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ