ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

11/09/2020

Γραφείο Προσωπικού

o Χειρίζεται θέματα προσωπικού (Αξκών-Οπλιτών-Υπαλλήλων) της Δνσης.

 

Γραφείο Μηχανοργάνωσης

oΧειρίζεται θέματα που αφορούν την :

 

Μηχανοργάνωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Αδειών περιπτέρων, Δικαιούχων καυσίμων & ελαιολιπαντικών, Θεραπαινίδων & θεραπόντων αναπήρων πολέμου, Αναπήρων & θυμάτων πολέμου.

 

Επεξεργασία των στοιχείων της Εθνικής Αντίστασης.

 

Διαδικασία για έκδοση ΕΔΥΕΘΑ (διπλώματα-μετάλλια κλπ.).

 

Εκτύπωση διπλωμάτων και καταστάσεων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.

 

Διαχείριση δικτύου ΔΕΠΑΘΑ.

 

Ψηφιοποίηση αρχείου Εθνικής Αντίστασης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ