ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Περιόδου 1941-45 (ΑΝ.971/49 & Ν. 1285/82)

11/09/2020

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Περιόδου 1941-45 (ΑΝ.971/49 & Ν. 1285/82)

μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον δικαιούχο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ