ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ- ΒΑΛΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (περιόδου 1903-1914)

11/09/2020

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ- ΒΑΛΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (περιόδου 1903-1914)

μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον δικαιούχο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ