ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

11/09/2020

Συντάσσει και καταρτίζει Προϋπολογισμό με όλες τις δαπάνες που απαιτούνται και αναφέρονται στις θεραπαινίδες των Αναπήρων Πολέμου, στα έξοδα λειτουργίας των Κέντρων Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ), προμήθειες υγειονομικού υλικού, στην καταβολή του αντιτίμου καυσίμων και ελαιολιπαντικών στους Αναπήρους Πολέμου, στην δωρεάν μετακίνηση στις αστικές συγκοινωνίες, εξόδων κηδείας και στις λειτουργικές ανάγκες της ΔΕΠΑΘΑ και των Μονάδων της.

Διαχειρίζεται τους πόρους των Εφέδρων Αξιωματικών, που προέρχονται από την κράτηση που ενεργείται σε ποσοστό 1% επί του βασικού μισθού των υπηρετούντων Εφέδρων Αξιωματικών, για την οικονομική ενίσχυση των ΝΠΔΔ που συνιστώνται με τον Ν. 1301/1982.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ