ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1, ΤΑΥΡΟΣ (ΡΟΥΦ), ΤΚ: 17778, ΑΘΗΝΑ

A+ A A-

Αρμοδιότητες

Η ΔΕΠΑΘΑ:

Ασκεί διοικητική και οικονομική εποπτεία στις οργανώσεις (Σωματεία, Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες) των παραπάνω κατηγοριών, που στο σύνολό τους υπερβαίνουν τις 300 σε όλη τη χώρα.
·        
Μεριμνά για την ηθική και υλική ενίσχυση των εφέδρων Αξιωματικών και των αναπήρων και θυμάτων όλων των κατηγοριών.
·        
Εκπροσωπεί τη χώρα μας και συμμετέχει στην Επιτροπή Εθνικών Εφεδρικών Δυνάμεων - NATIONAL RESERVE FORCES COMMITTEE (NRFC), των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
·        
Εποπτεύει και ρυθμίζει τη συμμετοχή των Ε.Δ. στις εορτές - τελετές - εκδηλώσεις των Εφεδροπολεμιστικών οργανώσεων που λαμβάνουν χώρα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό (Ελ Αλαμέιν - Ρίμινι - Κύπρο).
·        
Εκπροσωπεί το ΥΠΕΘΑ στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή του Ν. 2643/98 που λειτουργεί στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
·        
Είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την επικύρωση των Πινάκων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης καθώς και την απονομή ηθικών αμοιβών αυτών.

στη ΔΕΠΑΘΑ υπάγονται:

·         52 Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων Νομών (ΓΥΕΝ), τα οποία λειτουργούν στην έδρα κάθε νομού ως στρατιωτικά καταστήματα.
·        
Οργανικά και Διοικητικά, τα παρακάτω ορθοπεδικά Εργοστάσια και Συνεργεία:
    o  
Μονάδα Εξυπηρέτησης Αναπήρων Πολέμου (ΜΕΑΠ), με έδρα την Αθήνα
    o  
Υπηρεσία Αναπήρων Πολέμου Μακεδονίας - Θράκης (ΥΠΑΠ/ΜΘ), με έδρα τη Θεσ/νίκη
    o  
Ορθοπεδικό Συνεργείο Ηρακλείου Κρήτης (ΟΣΗΚ), με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης
    o  
Ορθοπεδικό Συνεργείο Ιωαννίνων (ΟΣΙ), με έδρα τα Ιωαάννινα
·        
Τα συγκροτούμενα και λειτουργούντα εποχιακά Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) στα Μέθανα, Αιδηψό, Λαγκαδά, Σιδηρόκαστρο και Ικαρία.

επιστροφή στην κορυφή