ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1, ΤΑΥΡΟΣ (ΡΟΥΦ), ΤΚ: 17778, ΑΘΗΝΑ

A+ A A-

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

  • Ασκεί το νομικό έλεγχο των προτεινομένων από τα αρμόδια τμήματα της ΔΕΠΑΘΑ, σχεδίων νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, διαταγών και εγκυκλίων.
  • Υποστηρίζει νομικά, εφόσον απαιτηθεί, την επεξεργασία και διαπραγμάτευση συμβάσεων και συμφωνιών στο πλαίσιο λειτουργίας της ΔΕΠΑΘΑ.
  • Γνωμοδοτεί επί των νομικών ζητημάτων που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία της ΔΕΠΑΘΑ.
  • Παρακολουθεί, από νομικής πλευράς, τα υπό την εποπτεία της ΔΕΠΑΘΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (οργανώσεις, σωματεία κλπ.).
επιστροφή στην κορυφή