ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1, ΤΑΥΡΟΣ (ΡΟΥΦ), ΤΚ: 17778, ΑΘΗΝΑ

A+ A A-

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Γραφείο Προσωπικού
 •  o Χειρίζεται θέματα προσωπικού (Αξκών-Οπλιτών-Υπαλλήλων) της Δνσης.
 •  
 • Γραφείο Μηχανοργάνωσης
 •  oΧειρίζεται θέματα που αφορούν την :
 •  
 • Μηχανοργάνωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Αδειών περιπτέρων, Δικαιούχων καυσίμων & ελαιολιπαντικών, Θεραπαινίδων & θεραπόντων αναπήρων πολέμου, Αναπήρων & θυμάτων πολέμου.
 •  
 • Επεξεργασία των στοιχείων της Εθνικής Αντίστασης.
 •  
 • Διαδικασία για έκδοση ΕΔΥΕΘΑ (διπλώματα-μετάλλια κλπ.).
 •  
 • Εκτύπωση διπλωμάτων και καταστάσεων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
 •  
 • Διαχείριση δικτύου ΔΕΠΑΘΑ.
 •  
 • Ψηφιοποίηση αρχείου Εθνικής Αντίστασης.
επιστροφή στην κορυφή